Về AAA Plus

1246500683018

Sáng lập bởi bà Đỗ Thị Kim Liên Chủ tịch AAA Plus.

 

ĐỊNH HƯỚNG

 • AAA Plus chuyên Mergers and Acquisitions (M&A)
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Xây dựng định hướng chiến lược, xây dựng thương hiệu  cho các doanh nghiệp
 • Xác định mục đích kinh doanh có lợi nhuận và và phát triển bền vững
 • Giúp doanh nghiệp tự tin sẵn sàng hội nhập theo quy chuẩn Quốc tế
 • Quản lý tài sản, mối giới kinh doanh, đầu tư trong và ngoài Việt Nam
 • Củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp
 • Kết nối các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

 • Khẳng định đẳng cấp trong các lĩnh vực: M&A, Tư vấn, tái cấu trúc  tài chính, Quản lý Tài sản, Môi giới Kinh doanh và Đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài.

NỀN TẢNG GIÁ TRỊ

 • Sở hữu đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường
 • Có lối đi riêng và khác biệt
 • Quan điểm rõ ràng minh bạch trong quan hệ “đôi bên cùng có lợi”
 • Chú trọng tạo nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, tính chuyên nghiệp cao
 • Sử dụng nguồn lực hợp lý và hiệu quả
 • Có trách nhiệm với bản thân, cộng sự, khách hàng, đối tác và cổ đông…

 

Để biết thêm về AAA Plus, vui lòng liên hệ: 
contact@3a-plus.com hoặc gọi 0989 378 333 / 0906 090 912